Pretraži pojam

Najčešće su to pojmovi poput "Kolinda", "politika", "kriminal", "Trump" i slično...

Odaberi grad
Svi gradovi
Donja Stubica
Krapina
Marija Bistrica
Oroslavje
Samobor
Sveta Nedelja
Zabok
Zagorski kraj
Zagreb
Zagrebačka županija
Zaprešić
Zaprešićki kraj
Zlatar

ZA OZNAKU "DRUšTVA GRADIšćANSKIH HRVATA IZ MAđARSKE" JE PRONAĐENO

JUBILARNI 20. KONCERT KUD-a ‘MIHOVIL KRUŠLIN’: Gostovali članovi Društva gradišćanskih Hrvata iz Mađarske
U Osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu KUD ‘Mihovil Krušlin’ održao je zajedno s članovima Društva gradišćanskih Hrvata iz mađarske Bizonje svoj jubilarni 20. godišnji koncert U Osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu KUD “Mihovil Krušlin” održao je svoj godišnji koncert. Na ovogodišnjem jubilarnom 20. koncertu, prisustvovali su i članovi Društva gradišćanskih Hrvata iz Mađarske. […]